dnes je štvrtok 18.júl |

Vážení občania,
vitajte na našej web stránke obce Lúka

Obecný úrad Lúka oznamuje zmenu úradných hodín:


Pondelok :  7:30 - 15:30          

Utorok :       7:30 - 12:00          

Streda :       7:30 - 17:00          

Štvrtok :  Nestránkový deň

Piatok :        7:30 - 12:00         

Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 - 12:30 hod.

___________________________________________________________________________


POZVÁNKA na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lúke dňa 17.7.2019

___________________________________________________________________________

 Smernica starostu o kronikárovi a o vedení Kroniky obce Lúka

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________Informácia o zrušení pošty

______________________________________________________________________________________________


Zisťovanie EHIS v našej obci

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.6.2019 o 17:00 hod


______________________________________________________________________________________________


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


Záverečný účet Obce Lúka za rok 2018


______________________________________________________________________________________________

 

                      O Z N A M                           

Vážení občania, v prípade vyskytnutej havarijnej situácie súvisiacej s dodávkou vody Obecnou vodohospodárskou spoločnosťou Šáchor, spol. s.r.o. Lúka,
volajte č. t. 0904 978 860.

 

______________________________________________________________________________________________


 


Pripomienky, návrhy a požiadavky !

Vážení občania, tu nájdete tlačivo na prípadné návrhy, pripomienky a požiadavky pre Radu obce a Obecné zastupiteľstvo.
Môžete ich doručiť osobne na OcÚ Lúka alebo zaslať na e-mailovú adresu starosta@obecluka.sk
Tlačivo nájdete tu.


 

_________________________________________________________________________

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok