dnes je streda 21.marec |

Obec

Futbal

Nohejbal 2012

Kronika

Čistenie cintorína

Výrub stromov na citnorine

Deti zo ZŠ upratovali

Stavanie mája 2015

Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka s deviatakmi

2. ročník vo varení gulášu

Nohejbal 2015

Stolnotenisový turnaj

Nohejbal 2016

Stavanie mája 2016

Športové hry Cífer

Nohejbalový turnaj 2016

Stolnotenisový turnaj 2017

Oslavy 770. výročia obce

Oznamy

 UPOZORNENIE !
OVHS Šáchor, spol. s r.o. Lúka upozorňuje odberateľov vody,
aby si zabezpečili vodomerné šachty tak, aby v zimnom období 
nedošlo k zamrznutiu a poškodeniu vodomerov. V prípade poškodenia
vodomerov, vodomernej sústavy hradí náklady na opravu odberateľ vody!


 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok