dnes je sobota 18.november |

Obec

Futbal

Nohejbal 2012

Kronika

Čistenie cintorína

Výrub stromov na citnorine

Deti zo ZŠ upratovali

Stavanie mája 2015

Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka s deviatakmi

2. ročník vo varení gulášu

Nohejbal 2015

Stolnotenisový turnaj

Nohejbal 2016

Stavanie mája 2016

Športové hry Cífer

Nohejbalový turnaj 2016

Stolnotenisový turnaj 2017

Oslavy 770. výročia obce

Oznamy


Oznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 :

obecluka@stonline.sk


zverejnené dňa 21.8.2017


Oznámenie verejnou vyhláškou výrub a orez stromov 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok