dnes je štvrtok 18.júl |


CHRÁŇME LESY PRED POŽIAROM !

Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer všade vidíme les, alebo aspoň lesík.
Les nám poskytuje pocit krásy, harmónie, prirodzenej rovnováhy, pramenitú vodu, čisté ovzdušie ...

OCHRANA LESOV PRED POŽIAROM SPOČÍVA:

V dodržiavaní zásad protipožiarnej bezpečnosti najmä počas suchého a teplého počasia alebo zvýšeného výskytu požiarov lesa alebo trávnatých porastov.
Návštevníkom lesa alebo jeho okolia je zakázané :
- fajčiť alebo používať otvorený plameň,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Porušenie uvedených povinností je predmetom správneho konania.__________________________________________

Príďte sa pozrieť na najlepších z Trenčianskeho kraja

Krajská súťaž

dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu

 

Súťaž sa uskutoční : 22.6.2019

Začiatok o : 9.00 hod.

Miesto konania : športový areál Jána Mitošinku v Pobedime
___________________________________________________________________

Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany

Nové Mesto nad Váhom

v spolupráci s

Obcou a DHZ Čachtice

Organizujú

Územnú súťaž hasičských družstiev DHZ.

 

Dátum konania : 8.6.2019

Začiatok : o 9.00 hod.

Miesto konania : ihrisko v Čachticiach

 

________________________________________________________________________________


Vážené čitateľky a čitatelia!

       Čas plynie veľmi rýchlo, od začiatku roka sme sa dostali až na koniec kalendárneho roka 2012. Každý dobrý hospodár hodnotí úspešnosť, uplynulého obdobia a vytýči si dlhodobé alebo krátkodobé úlohy a ciele na ďalšie obdobie.

       A tým hlavným cieľom dobrovoľného hasičského zboru je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v obci. Pre plnohodnotné naplnenie cieľov, v minulosti sa stále dostávame na kameň úrazu financovania DPO SR ako občianskeho združenia. Minister vnútra SR Róber Kaliňák pre naplnenie Programového vyhlásenia vlády SR je ochotný napomôcť pravidelnému systémovému financovaniu. V súčasnosti sa situácia, čo sa týka organizačného začlenenia štátnej správy, špecializovanej správy, samosprávy, začlenenia do integrovaného systému, záchranárstva a celkové dobrovoľníctva stále vyvíja. Verím, že po ukončení spomínaných zmien sa naše predstavy naplnia a my budeme naplno vykonávať hlavné činnosti a poslania v obci.
      Výstavba resp. rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Obci Lúka. Tu je náš priestor, aby sa zaviedol dobrovoľný hasičský život, ktorý bude odborný, tímový a robený srdcom. Jednou y úloh prezídia HaZZ SR je v tomto období v oblasti legislatívy pripraviť novelu zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. Novela by mala riešiť usmernenie včasného požiarneho dozoru, rozsah pôsobenia preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany, zodpovednosti pri prevádzkovaní protipožiarnej techniky. 
      Celkovo hodnotím uplynulý rok ako úspešný, ktorý by som Vám v krátkosti priblížil.
 
Nový rok sme otvorili Výročnou členskou schôdzou, ktorá bola naša prvá akcia v roku 2012, konala sa 6. Januára 2012, zúčastnilo sa na nej veľa hasičov, zaslúžilých členov a tiež mladých hasičov. Tiež medzi pozvanými bol Okresný výbor z NMn/V, starosta Obce Lúka a delegáti Obcí.
                                                                       
Našou druhou akciou bolo organizovanie II. Ročníka Okresného hasičského plesu v obci Kálnica, ktorý sa konal 14. Januára 2012. Celý ples sa niesol v znamení dobrej nálady, smiechu a zábavy.

Zakúpenie hasičského vozidla ŠKODA 706š RTHP  CAS 25 -12. Januára 2012 ( po ľavej strane), Zakúpenie  hasičského vozidla AVIA A 31 DA12- 24.4.2012 (po pravej strane)  a tiež zakúpenie 2 dýchacích prístrojov SATURN S5 a 2 masiek DRÄGER ( po ľavej strane).

1. jún 2012 sme organizovali simulované hasičské cvičenie v miestnej ZŠ, kde sme žiakom ZŠ predviedli prvú pomoc, zahasenie požiaru, predviedli sme technické prostriedky. V sobotu 2. Júna sme pripravovali program pre deti z materskej školy Modrovka. Najviac sa deťom páčila jazda hasičskou Aviou.
     dsc00064.jpg    ponukasaturn.jpg
                                                       

V mesiaci február sa konala súťaž Chodbovica v Senici na ktorej sa zúčastnili naše mladé hasičky z DHZ Lúka. Dievčatá skončili na peknom 9. mieste z 20 dievčenských družstiev.

                                                            
Dňa 30. 4. 2012 hasiči tradičným ručným - rebríkovým spôsobom, a odbornej pomoci p. Michala Pavlusa spoločne postavili v obci Lúka Máj. Mladé hasičky sa postarali o výzdobu Mája. V ten deň bol aj  veľkým prekvapením krst hasičskej techniky miestnym farárom v Obci Lúka.  Hasiči, boli taktiež nápomocní pri stavaní Mája v obci Modrovka v spolupráci s miestnym starostom Romanom Pomajbom a občanov Modrovky.
 
 
                                        Úspechy na súťažiach v roku 2012
V roku 2012 sme sa zúčastnili 2 hasičských líg súčasne: 1. Liga ZSHL- Západo-slovenská hasičská liga kde sme sa umiestnili : Muži 5. miesto, Ženy – 6. miesto. V druhej Lige  IKHL – Inovecko-karpatskej hasičskej lige sme sa umiestnili: Muži na 4. mieste a Ženy na 3. mieste. V mesiaci december sa naši hasiči zúčastnili súťaže v Zelenči o Vianočného kapra kde skončili na 9. mieste v snehu a pri – 10º C.
                                                                         

V mesiaci marec sme zasahovali 2 krát.

 Prvý krát to bolo 24. 3. 2012 o 16: 30 v oblasti Sihoty, kde horel trávnatý porast na veľkom priestranstve kde sa zúčastnili 5 hasiči a dve hasičky DHZ Lúka. A. Krajčí, D. Krajčí, M. Kriško, M. Kunda, M. Cíbik, T. Jančovičová, V. Pavlusová.  V ten istý deň hasiči obce Lúka boli povolaný na zásah v obci Brunovce – Potvorice o 18:00 , kde horela Skládka odpadu. Na tomto zásahu sa zúčastnili: M. Kriško, A. Krajčí, D. Krajčí, M. Kunda, M. Cíbik. Obi dva požiare sa nám podarilo zahasiť, bez ujmu na zdraví. Na zásah sa využila hasičská technika typu: ŠKODA 706š RTHP CAS 25, a osobné vozidlo MITSUBISHI L 200 4x4 – tzv. hasičský špeciál. Materiál, ktorý bol použitý na zásahy: 2 ks hadice C 52, 2ks B 75, 1 ks zásahový rozdeľovač, 1ks zásahová prúdnica. 30. septembra 2012 hasiči Obce Lúka boli privolaný na zásah v sihotách, kde bol spadnutý strom a bránil v ceste turistom. Pri tomto zásahu sa zúčastnili 4 hasiči Obce Lúka a bola použitá technika ŠKODA 706š RTHP CAS 25. V mesiaci Jún sme absolvovali 2 taktické cvičenia na rieke Váh, kde sme si mohli nasimulovať zásah v prípade požiaru. V priebehu roka sme vykonali niekoľko preventívnych kontrol, kontrol funkčnosti hydrantov, boli sme tiež nápomocný pri čistení ciest. V mesiaci Október nám ukradli hasičské delo, ktoré bolo súčasťou ŠKODA 706š RTHP CAS 25. pred obecným úradom. Čo je veľmi smutné.

 

Zásahová činnosť za rok 2012
O rekonštrukciu hasičského prívesu PPS 12 sa v mesiaci máj- jún  nám postaral náš člen Vladimír Krajčí, ktorému ďakujeme.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/404582_484449018244093_1058265748_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/300923_483263955029266_1040569645_n.jpghttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQChkV-4esqvYIJi47T3RqopEzBtCWI-XesJ6BdDw0wlz3Ayvz2lA
Nastávajúci rok ako som naznačil bude musieť byť intenzívnejšie pracovný pre naplnenie našich cieľov a úloh.

          Vážené členky a členovia, hasičky, hasiči a občania obce Lúka a priaznivci hasičstva!Chcem sa Vám touto cestou, poďakovať za každú vašu osobnú a finančnú pomoc, každú vami venovanú hodinu, ktorú ste strávili pri likvidácií požiarov, odstraňovanie spadnutých stromov a iných mimoriadnych udalostí, ale aj za čas, ktorý ste venovali na školenia, výcvik, opravu hasičskej techniky, organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí, príprave hasičskej mládeže, reprezentáciu v súťažných hasičských družstvách. Za čo Vám z úprimného srdca ďakujem.
          
            Prajem všetkým hasičkám, hasičom, čitateľkám, čitateľom, a vašim rodinám krásne prežitie Vianočných sviatkov, v kruhu svojej rodiny a šťastný vstup do Nového roka 2013, do ktorého všetkým prajem veľa zdravia, pokoja v rodine, veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote.

Veliteľ hasičov a výbor DHZ                                                                                                                                                                  Mgr. Marián KRIŠKO                                                                                                                                                                                   
 

Výstroj hasiča:

1, Zásahový ohňovzdorný komplet do ľahkého požiaru
2, Zásahová obuv gore-tex prabos plus
3, Zásahové rukavice Holík-RUBY
4, Zásahová prilba MSA Gallet F1 SF – niklová
5, Zásahový opasok plus zásahová sekera
6, Výstražný prehoz hasiči
7, Zásahová baterka – Ballong Cree Q5 100W/280 Lumens
Pri zadymených priestoroch sa používa dýchací prístroj SATURN S5.

                                  P141212_11.05.jpg

  
                                  Prehľad sezóny 2013 v ZSHL
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/532014_398803976854790_1455441795_n.jpg
 
Referent prevencie - preventivár
Andrej Krajčí
 
 

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok