dnes je streda 21.marec |
Info LÚKA december 2017

Info LÚKA apríl 2017

Info Luka december 2016

Info Luka jun 2016

Info Luka 2-3 dec15

Info LÚKA Apríl/2015

Info LÚKA December/2014

Info LÚKA Apríl/2014

Info LÚKA 3/2013/web

Info LÚKA 2/2013/web

Info LÚKA 1/2013

Info LÚKA December/2012

Info LÚKA September/2012/web

Info LÚKA Apríl/2012

Info LÚKA 3/2011

Info LÚKA 2/2011/web

Info LÚKA 1/2011

Info LÚKA 3/2010

Info LÚKA 2/2010

Info LÚKA 1/2010

Oznamy

 UPOZORNENIE !
OVHS Šáchor, spol. s r.o. Lúka upozorňuje odberateľov vody,
aby si zabezpečili vodomerné šachty tak, aby v zimnom období 
nedošlo k zamrznutiu a poškodeniu vodomerov. V prípade poškodenia
vodomerov, vodomernej sústavy hradí náklady na opravu odberateľ vody!


 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok