dnes je sobota 18.november |
Info LÚKA apríl 2017


Info Luka december 2016

Info Luka jun 2016

Info Luka 2-3 dec15

Info LÚKA Apríl/2015

Info LÚKA December/2014

Info LÚKA Apríl/2014

Info LÚKA 3/2013/web

Info LÚKA 2/2013/web

Info LÚKA 1/2013

Info LÚKA December/2012

Info LÚKA September/2012/web

Info LÚKA Apríl/2012

Info LÚKA 3/2011

Info LÚKA 2/2011/web

Info LÚKA 1/2011

Info LÚKA 3/2010

Info LÚKA 2/2010

Info LÚKA 1/2010

Oznamy


Oznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 :

obecluka@stonline.sk


zverejnené dňa 21.8.2017


Oznámenie verejnou vyhláškou výrub a orez stromov 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok