dnes je streda 21.marec |

Obecný úrad


 Kontakt:             Telefón: 033 / 773 05 66                     
 Mobil: 0905 551 145
             E-mail: obecluka@stonline.sk
     Web: www.obecluka.sk

Oznamy

 UPOZORNENIE !
OVHS Šáchor, spol. s r.o. Lúka upozorňuje odberateľov vody,
aby si zabezpečili vodomerné šachty tak, aby v zimnom období 
nedošlo k zamrznutiu a poškodeniu vodomerov. V prípade poškodenia
vodomerov, vodomernej sústavy hradí náklady na opravu odberateľ vody!


 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok