dnes je streda 21.marec |

Odchody autobusov zo zástavky Lúka Chirana

autobus.PNG


Autobusové spojenie Piešťany - Moravany n/V - Modorová - Nová Lehotapiestany-nova_lehota.PNG


Autobusové spojenie Nová Lehota - Modorová - Moravany n/V - Piešťanynova_lehota-piestany.PNG


Oznamy

 UPOZORNENIE !
OVHS Šáchor, spol. s r.o. Lúka upozorňuje odberateľov vody,
aby si zabezpečili vodomerné šachty tak, aby v zimnom období 
nedošlo k zamrznutiu a poškodeniu vodomerov. V prípade poškodenia
vodomerov, vodomernej sústavy hradí náklady na opravu odberateľ vody!


 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok