dnes je streda 21.marec |

 

Volebné obdobie 
2014-2018

( Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2014 si môžete pozrieť ->TU )

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    Rastislav Plesník

Kontrolór obce:
    Marianna Štipanitzová

Poslanci zastupiteľstva:

    Rastislav Plesník
    René Richter
    Emil Godál
    Peter Kusovský, Ing.
    Anna Janžová
    Ján Galbavý
    Miroslav Jánošík
Volebné obdobie

2010-2014

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    Rastislav Plesník

Kontrolór obce:
    Marianna Štipanitzová

Poslanci zastupiteľstva:

    Rastislav Plesník
    Ľuboš Kravárik, nahradil  René Richter
    Emil Godál
    Peter Kusovský, Ing.
    Anna Janžová
    Ján Galbavý
    Miroslav Jánošík

Volebné obdobie
2006-2010

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    František Haluza

Hlavný kontrolór:

    Pavol Velgáň  

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    František Haluza

    Miloš Haluza

    Anna Janžová

    Ján Klučovský

    Rastislav Plesník

    Pavol Šprlák

Volebné obdobie

2002-2006

Starosta:

    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:

    Františk Haluza

Hlavná kotrolórka:

    Ilena Šuranová

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    Ing. Jozef Šprlák

    František Haluza

    Jaroslav Ilenčík

    Anna Janžová

    Pavol Šprlák

    Ing.  Jo zef Velgáň

 

Volebné obdobie

1998-2002

Starosta:

    Jaroslav Ilenčík

    Od 2000 Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:

    František Haluza

Hlavná kontrolórka:

    Irena Šuranová

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    Ing.  Jozef Godál

    Viliam Klas

    Od 2001 Ing. Jozef Velgáň

    Anna Kravariková

    Ferdinand Krajšech

    Pavol Šprlák

    Jozef Štefanec

    Vladimír Voroš

 

 

Oznamy

 UPOZORNENIE !
OVHS Šáchor, spol. s r.o. Lúka upozorňuje odberateľov vody,
aby si zabezpečili vodomerné šachty tak, aby v zimnom období 
nedošlo k zamrznutiu a poškodeniu vodomerov. V prípade poškodenia
vodomerov, vodomernej sústavy hradí náklady na opravu odberateľ vody!


 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok