dnes je sobota 16.február |

 

( Oficiálne výsledky komunálnych volieb si môžete pozrieť ->TU )

Volebné obdobie 

2018-2022

Starosta:
    Ing. Marian Haluza

Zástupca starostu:
   

Kontrolór obce:
    Ing. Katarína Masárová

Poslanci zastupiteľstva:

    Rastislav Plesník 
    Miroslav Jánošík
    Mgr. Marianna Štipanitzová
    Pavol Šprlák-Zmora
    Andrej Krajčí
    René Richter  
    Anna Janžová

__________________

Volebné obdobie
2014-2018

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    Rastislav Plesník
    Od 03/2018 Anna Janžová

Kontrolór obce:
    Marianna Štipanitzová
    02/2017 Katarína Masárová, Ing.  

Poslanci zastupiteľstva:

    Rastislav Plesník - vzdal sa poslaneckého mandátu 02/2018
    René Richter - vzdal sa poslaneckého mandátu 03/2018 
    Emil Godál
    Peter Kusovský, Ing.
    Anna Janžová
    Ján Galbavý
    Miroslav Jánošík
    Od 03/2018 Patrik Vöröš


__________________

Volebné obdobie
2010-2014

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    Rastislav Plesník

Kontrolór obce:
    Marianna Štipanitzová

Poslanci zastupiteľstva:

    Rastislav Plesník
    Ľuboš Kravárik, nahradil  René Richter
    Emil Godál
    Peter Kusovský, Ing.
    Anna Janžová
    Ján Galbavý
    Miroslav Jánošík

__________________

Volebné obdobie
2006-2010

Starosta:
    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:
    František Haluza

Hlavný kontrolór:

    Pavol Velgáň  

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    František Haluza

    Miloš Haluza

    Anna Janžová

    Ján Klučovský

    Rastislav Plesník

    Pavol Šprlák

__________________

Volebné obdobie

2002-2006

Starosta:

    Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:

    Františk Haluza

Hlavná kotrolórka:

    Ilena Šuranová

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    Ing. Jozef Šprlák

    František Haluza

    Jaroslav Ilenčík

    Anna Janžová

    Pavol Šprlák

    Ing.  Jo zef Velgáň

 __________________

Volebné obdobie

1998-2002

Starosta:

    Jaroslav Ilenčík

    Od 2000 Vladimír Vöröš

Zástupca starostu:

    František Haluza

Hlavná kontrolórka:

    Irena Šuranová

Poslanci zastupiteľstva:

    Emil Godál

    Ing.  Jozef Godál

    Viliam Klas

    Od 2001 Ing. Jozef Velgáň

    Anna Kravariková

    Ferdinand Krajšech

    Pavol Šprlák

    Jozef Štefanec

    Vladimír Voroš

 

 

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok