dnes je sobota 18.november |
http://www.obecluka.sk/files/navrh VZN 2015 drobny stavebny odpad.pdf

Program hospodárskeho rozvoja

možnosť nahliadnutia TU.

Urbanistický návrh 1a
Urbanistický návrh 1b
Urbanistický návrh 1c
Urbanistický návrh 2 zmena
Urbanistický návrh 2 pred zmenou
Komplexný Urbanistický návrh po zmene 

UN Doprava 3 pred zmenou
UN Doprava 3 zmena
Komplexný UN návrh Doprava po zmene

UN Technická vybavenosť 4 pred zmenou
UN Technická vybavenosť 4 zmena
Komplexná Technická Vybavenosť po zmene

UN Ochrana prírody 5 pred zmenou 
UN Ochrana prírody 5 zmena 
Komplexná Ochrana prírody po zmene 

UN Pôdny fond 6 pred zmenou 
UN Pôdny fond 6 zmena
Komplexný Pôdny fond po zmene


Oznamy


Oznam

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 :

obecluka@stonline.sk


zverejnené dňa 21.8.2017


Oznámenie verejnou vyhláškou výrub a orez stromov 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok