dnes je streda 21.marec |
Kalendár odpadu pre obdobie 1-6 2018 !
Pre zobrazenie kalendáru kliknite tu: Kalendár

_____________________________________________________________________________________________Program hospodárskeho rozvoja
možnosť nahliadnutia TU.
Urbanistický návrh 2 pred zmenou
UN Doprava 3 pred zmenou
UN Doprava 3 zmena
UN Technická vybavenosť 4 pred zmenou
UN Ochrana prírody 5 pred zmenou 
UN Ochrana prírody 5 zmena 
UN Pôdny fond 6 pred zmenou 
UN Pôdny fond 6 zmena


Oznamy

 UPOZORNENIE !
OVHS Šáchor, spol. s r.o. Lúka upozorňuje odberateľov vody,
aby si zabezpečili vodomerné šachty tak, aby v zimnom období 
nedošlo k zamrznutiu a poškodeniu vodomerov. V prípade poškodenia
vodomerov, vodomernej sústavy hradí náklady na opravu odberateľ vody!


 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok