dnes je štvrtok 18.júl |

O Z N A M

Vážení občania, v prípade vyskytnutej havarijnej situácie súvisiacej s dodávkou vody Obecnou vodohospodárskou spoločnosťou Šáchor, spol. s.r.o. Lúka,
volajte č. t. 0904 978 860.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamy
 

zverejnene.sk

portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok