Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

História

     Po skončení druhej svetovej vojny sa vracal život v obci do normálnych koľají. V správe obce však nastali výrazné zmeny, ktoré súviseli so zmenou politických pomerov v obnovenej ČSR.
V obciach, ktoré patrili do Obvodného úradu Hrádku, vznikli roku 1945 miestne národné výbory a utvorili Obvodný úrad NV so sídlom v Hrádku. Prvým predsedom MNV, v Lúke sa stal Ľudovít Kriško. Pre MNV sa nenašla v obci vhodná budova, a tak sa úradovalo v súkromných priestoroch.
Rok 1946 prebiehal v znamení prevratných zmien, ktorý sa týkali vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. V zmysle nariadenia SNR č. 104/45 o konfiškácii a urýchlenom rozdelení poľnohospodárskeho majetku Nemcov a zradcov sa uskutočňovala pozemková reforma, ktorá...

Viac...

1990-1994 Jaroslav Ilenčík
1994-1998 Jaroslav Ilenčík
1998-1999 Jaroslav Ilenčík

1999-2002 Vladimír Vöröš
2002-2006 Vladimír Vöroš
2006-2010 Vladimír Vöroš
2010-2014 Vladimír Vöroš
2014-2018 Vladimír Vöroš

2018-2022 Ing. Marian Haluza

 

Súčasné volebné obdobie

2022-2026

Starosta

Vladimír Vöröš


     Vznik prvej ČSR sprevádzali aj v Lúke, tak ako vo väčšine obcí na Slovensku, búrlivé udalosti. V neďalekom Hrádku, v sídle notariátu, boli ešte v novembri maďarskí vojaci, ktorí sa aktívne zúčastňovali na potlačovaní raboviek. V Lúke bolo zabitých sedem ľudí. J. Kotulu zabili vraj len preto, že jedna žena z Lúky o ňom rozchýrila, že je rebel. V polohe na Baranci je drevený kríž, kde v tom čase zabili maďarského strážmajstra. V polovici novembra 1918 sa podarilo novomestkému oddielu československého vojska prepadnúť a zajať v Hrádku všetkých maďarských vojakov. Tých potom poslali vlakom do Maďarska.67
V hospodárskom živote Lúky aj po vzniku ČSR mal veľký význam veľkostatok Imricha Medňanského. Poskytoval pracovné...

Viac...

     Archeologické nálezy svedčia o tom, že územie okolo Tematína bolo známe už pravekému človeku. Pri skalnom previse severne od hradu sa našla keramika a obsidiálnová čepielka. Práve tá umožňuje uvažovať o tunajšej prítomnosti človeka v mladšej dobe kamennej 17. Obsidián, nazývaný aj sopečné sklo, má svoje primárne zdroje v zemplínsko-vihorlatskej oblasti na východnom Slovensku. Mohol sa sem dostať s neolitickým človekom priamo, alebo ako výsledok obchodu.
Z roku 1933 pochádza informácia pražského archeológa Jiřího Neustupného, ktorý v potoku pod Tematínom našiel kamennú hladenú sekeru. Vzhľadom na susedné praveké prechody v polohe Marhát a Úhrad možno predpokladať, že popri Tematíne prechádzali obchodné cesty v...

Viac...

     Najstaršia písomná pamiatka o obci pochádza z roku 1246. Vtedy vystupovala obec pod názvom Rethy ( odvodeným z maďarského slova rétlúka). Lúky mali v Uhorsku veľký význam, pretože dobytkárstvo hralo na tomto území špecifickú úlohu. Niet preto divu, že v písomných prameňoch sa s uvedenými názvami a ich odvodeniami ( Lúky) stretávame už od 11. storočia. V roku 1263 sa už obec uvádza v slovenskom pomenovaní ako Lúka, v roku 1348 Rety, 1773, 1863-1907 Luka, 1786 Lúka, Lauka, 1913 Vágluka, od roku 1920 Lúka.22
Prvá písomná zmienka nám nedáva informáciu o tom, kedy obec skutočne vznikla, mnohé obce existovali už niekoľko desiatok rokov predtým, ako boli zachytené v listinnom materiáli. Lúka vznikla s najväčšou pravdepodobnosťou po veľkom...

Viac...

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr