Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

  

     Je to ruža, nie je to ruža? Po pečati Lúky však nie je ani náznak Bola dilema, pred ktorou stál kvetných lupienkov. Aj náš najväčší odborník na Rastlina zobrazená na pečati Heraldiku prof. J. Novák pri nápadne pripomína trnku ( Prunus Identifikácii pečatidla a kruho-spinosa) . Práve táto rastlina je prepisom Luca - Lúka v Novomestskom okrese, ktorá tohto roku oslavuje 775-te Výročie svojho vzniku. V Krajinskom archíve v Budapešti na písomnosti z r. 1676 sú totiž vyobrazené štyri ruže , kým v Štátnom oblastnom archíve v Nitre na písomnostiach z rokov 1770 a 1783 sú v pečatnom poli zobrazené tri stonky rastlín s dlhými ostňami, vyrastajúce z vrchu. Každá zo stoniek má tri bobuľovité plody, v horných rohoch sú dve hviezdy a kruhopis pečatne znie : SIGILLUM. PAGI . LIKA. 1734. ( v preklade : Pečať dediny Lúka 1734 ) . Prof. J. Novák považuje za historický symbol Lúky práve odtlačok tohto pečatidla . Nie sú na ňom teda zobrazené ruže, ale iné rastliny. Ruža býva na pečatných pamiatkach dosť dobre identifikovateľná. Charakteristický je pre ňu väčší počet lupienkových lístkov v korune kvetu a menšie podlhovasté lístky na stonkách. Na spomínanej pečati Lúky však nie je ani náznak kvetných lupienkov. Rastlina zobrazená na pečati nápadne pripomína trnku (Prunus spinosa). Práve táto rastlina je pre Lúku príznačná , veď na stráňach Tematínskych kopcov rastie od nepamäti.

pecat cer m2Pečať obce Lúka je okrúhla, uprostred má obecné symboly s kruhopisom OBEC LÚKA. Jej priemer je 35mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Symboly obce Lúka schválila heraldická komisia Ministerstva vnútra SR na svojom zasadnutí 26.3.1996. Predtým ich schválilo obecné zastupiteľstvo rozhodnutím č.2/96 dna 21.2.1996. Okrem pečate, erbu a vlajky má Lúka aj ďalšie symboly, ktoré sú od nich odvodené – zástavu, krátku zástavu, koruhvu, tzv. veľkú koruhvu a štandardu. Štandarda doplnená o lem vo farbách obce má medzi ostatnými symbolmi osobitné postavenie. Je vlajkou starostu a je jedným z odznakov jeho úradu. Pokiaľ iné symboly obce bývajú zhotovené vo viacerých exemplárov, štandarda spravidla len v jednom a vyrobená luxusnejšou technikov.

lukaerb

 

Obyvatelia Lúky dobre poznajú aj liečivé účinky tejto na pohľad príťažlivej, ale na chuť trpkej rastliny.  Najdôležitejšou časťou erbu je štít. Štít z pečate Lúky však nepripomína žiadny známy druh heraldického. Je ozdobný, teda neheraldický. Pri tvorbe erbu Lúky bol použitý neskorogotický štít. Jeho obsahom je heraldický figúra. Pri tvorbe súčasného Obecného znaku bol výtvarný proces- jeho najprofesionálnejšia časť – uľahčený tým, že štylizáciu trnky do výtvarnej podoby dobre zvládol už autor pôvodného symbolu. Farebnosť erbu určila sama príroda. Vrch je zelený ako lúky a stráne Tematínskych kopcov, zelené sú aj stonky rastlín, modrá farba je zasa charakteristická pre plody – trnky. Erb obce Lúka s prihliadnutím na ďalšie zásady tvorby erbu má túto podobu : v striebornom štíte zo zeleného kopčeka vyrastá zelený krík trnky s tromi vetvičkami, na každej sú po tri modré bobule, v oboch horných rohoch je jedna modrá hviezda.

vlajka

 

 

 

Farby erbu biela, modrá, zelená sú farbami obce a sú aj v obecnej vlajke. Tá pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách biela, modrá, biela, zelená, biela a je ukončená tromi cípmi ( zástrihy siahajú do tretiny listu ).

Autor textu : PhDr. Jozef KARLÍK

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr