Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer všade vidíme les, alebo aspoň lesík.
Les nám poskytuje pocit krásy, harmónie, prirodzenej rovnováhy, pramenitú vodu, čisté ovzdušie ...

OCHRANA LESOV PRED POŽIAROM SPOČÍVA:

V dodržiavaní zásad protipožiarnej bezpečnosti najmä počas suchého a teplého počasia alebo zvýšeného výskytu požiarov lesa alebo trávnatých porastov.
Návštevníkom lesa alebo jeho okolia je zakázané :
- fajčiť alebo používať otvorený plameň,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Porušenie uvedených povinností je predmetom správneho konania.

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr