Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

Úradná a informačná tabuľa obce Lúka - OZNAMY

Na základe nepriaznivého stavu bude naďalej pretrvávať obmedzenie prímestskej dopravy, avšak s inými linkovými úpravami s platnosťou od 1.7.2022.

Predpoklad obmedzenia dopravy je na celé obdobie prázdnin do 1.9.2022.

Linka:  204 408 Piešťany – Modrová – Nová Lehota 

Spoj č. 37: odchod Piešťany, AS 22,25 hod. , príchod do Modrová , pošta o 23,01 hod. – pozastavený

Linka: 204 426 Piešťany – Lúka – Nové Mesto nad Váhom

Spoj č. 5: Piešťany, AS  16,05 hod., Nové Mesto nad Váhom, žel. st. 17,15 hod. – pozastavený

Spoj č. 8: Nové Mesto nad Váhom, žel. st. o 17,50 hod., príchod Piešťany, AS 18,43 hod. –...

Viac...Obmedzenie prímestskej dopravy od 01.07.2022

Obecné zastupiteľstvo  Lúka:

a) vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Lúka s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 10 % a nástupom do práce od 15.08.2022, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lúka dňa 11.08.2022

b) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Lúka musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do volieb na Obecný úrad v Lúke do 25.07.2022  do 15:00 hod. v zalepenej obálke s označením „Voľby hlavného kontrolóra“,

c) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Lúka musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:

- minimálne ukončené úplné stredné...

Viac...Voľba hlavného kontrolóra

Obec Lúka v spolupráci s organizáciami obce Lúka zorganizovala v dňoch 4. - 5. mája 2022 4. ročník súťaže o najkrajšiu ružu a oslavy Medzinárodného dňa detí. Podtitul tohto ročníka bol "Lúka v záplave kvetov." V tomto roku vystavovali pestovatelia ruží z Lúky a okolitých obcí 160 exemplárov. Výstava sa konala v priestoroch učebne Kostola Sedembolestnej Panny Márie, naaranžované kvety boli vystavené aj priamo v kostole a okolie bolo zaplavené kvetmi. Poradie ruží určili návštevníci výstavy v hlasovaní.

Víťazné pestovateľky a pestovatelia:

  1. Emília Urbanová Modrovka
  2. Zdenka Hulmanová Modrovka
  3. Oľga Kasanová Lúka
  4. Simona Turasová Lúka
  5. Oľga Kasanová Lúka
  6. Mária Juríková Modrovka
  7. Petra Pániková Lúka
  8. Anna...

Viac...Súťaž o najkrajšiu ružu 2022 a oslava MDD

V obradnej sieni Obecného úradu  Lúka sa v piatok 18. marca 2022 uskutočnilo uvítanie detí, ktoré sa narodili v roku 2021.
V roku 2021 sa narodilo 7 detí: Maximilian Krajčech, Klára Urbanová, Lukáš Vetrík, Gabriel Savický, Katarína Dominová, Martin Klimeš, Samuel Pagáč.

Rodičom sa prihovoril pán  starosta Ing. Marian Haluza  a všetkých,  aj tých najmenších zaujal program detí z MŠ Lúka, ktorý pripravili s deťmi pani učiteľky Chnupová a Lacková.

Všetkým, ktorí sa podieľali na programe patrí  poďakovanie a úcta.

Viac...Automatický externý defibrilátor (AED)

Dnes bol v našej obci uvedený do prevádzky nový automatický externý defibrilátor (AED) ZOLL PLUS.
AED je bezpečný a jednoduchý zdravotnícky prístroj, ktorý vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu. Je schopný bezchybne automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca, prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to vhodné, odporučí podanie elektrického výboja.
Prístroj obec dostala od darcu, ktorý si praje zostať v anonymite. Za prístroj mu srdečne ĎAKUJEME. Defibrilátor je umiestnený na budove obecného úradu v Lúke, vedľa vchodu a je pod dohľadom kamerového systému s alarmom. Široká verejnosť môže použiť tento prístroj pre záchranu človeka v prípade...

Viac...Automatický externý defibrilátor (AED)

Viac...WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým...

Viac...WIFI PRE TEBA

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!