Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru
OZNAMY (Elektronická úradná tabuľa + Aktuality)

Obec Lúka

 OZNAMUJE

že v dňoch

pondelok 16.10.2023 od 07:30 hod. - do 16:00 hod.

utorok 17.10.2023 od 07:30 hod. - do 18:00 hod.

streda 18.10.2023 od 07:30 hod. - do 18:00 hod.

štvrtok 19.10.2023 od 07:30 hod. - do 16:00 hod.

piatok 20.10.2023 od 07:30 hod. - do 12:00 hod.

bude pri Obecnom úrade Obce Lúka umiestnený

veľkoobjemný kontajner

na zber kobercov, starého nábytku, dverí, matracov, paplónov, dosiek, okien, umývadiel, toaliet alebo ich častí.

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Tematín v Modrovke

oznamuje

svojim členom, že sa bude vydávať obilie zo záhumienok a nájom za pôdu v dňoch

od 4.9. 2023 do 16.9.2023.

pracovné dni od 8:00 hod. do 15:00 hod.

sobota od 7:00 hod. do 12:00 hod..

Obec Lúka v spolupráci s Jednotou dôchodcov a DHZ Lúka

organizuje dňa 1.9.2023 t. j. v piatok v areáli futbalového ihriska Obce Lúka

súťaž vo varení gulášu s vyhodnotením o 16:00 hod..

Od 15:00 hod. bude na počúvanie hrať Kysucká vrchárska heligonka.

Pre menšie i väčšie deti bude pripravený skákací hrad a maľovanie na tvár.

O 18:00 hod. bude posedenie pri Vatre zvrchovanosti. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie v podobe špekáčikov na opekanie, moravské koláčiky a pagáčiky.

 

Tešíme sa Vašu účasť.

Jednota dôchodcov Lúka

 Zájazd do Bratislavy, návšteva priestorov Národnej rady SR

Jednota dôchodcov Lúka organizuje v piatok dňa 8.9.2023 zájazd do Bratislavy s návštevou priestorov Národnej rady SR a spoločným obedom. Odchod autobusu bude o 8:15 hod. spred obchodu COOP Jednota. Záujemcovia o zájazd, prosím o nahlásenie na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Obecný úrad Lúka v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska a Dobrovoľným hasičským zborom v Lúke Vás všetkých pozývajú na slávnostné otvorenie Domčeka s. č. 130, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. augusta 2023 o 16:30 hod. pod záštitou podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Michala Barteka. V kultúrnom programe bude účinkovať dychová hudba Bučkovanka a pre prítomných bude pripravené občerstvenie.

Vladimír Vöröš

Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (4 - otvorenie domčeka.pdf)otvorenie domčeka s. č. 130291 kB

Touto cestou by som Vás ako Starosta Obce Lúka chcel oboznámiť, že na miestnom cintoríne sme osadili novú nádrž na vodu, čím sme umožnili bližší prístup k vode - horný cintorín. Taktiež sme rozmiestnili nádoby na triedenie cintorínskeho odpadu - žltý 3zber (plasty, ľahké kovy, tetra-paky) a zelený (sklo).

Oznámenie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v r. 2023

delegovanie do okrskovej volebnej komisie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.6.2023 Rozhodnutím č. 204/2023 Z.z. vyhlásil Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote do 21. augusta 2023:

- v listinnej forme na...

Viac...Oznámenie - delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Obec Lúka v spolupráci s Jednotou dôchodcov organizuje dňa 29.7.2023 t. j. v sobotu o 9:00 hod.

upratovanie Domčeka a čistenie dvora, súpisné číslo 130,

kde sa v budúcnosti plánuje zariadiť Pamätná izba.

Taktiež žiadame majiteľov starožitných predmetov a nábytku,

ktorí by ich chceli darovať do Pamätnej izby,

aby ich priniesli

dňa 29.7.2023 t. j. v sobotu do Domčeka, súpisné číslo 130,

v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Obec Lúka

OZNAMUJE

že v dňoch 3.7. - 4.7.2023

t. j. pondelok a utorok

MUDr. František Jaroš

všeobecná ambulancia pre dospelých, zdravotné stredisko Hôrka nad Váhom

nebude ordinovať.

Zastupovanie:

Zdravotné stredisko Modrová,  MUDr. Šmídová.

Ďakujeme za pochopenie.

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2023 t. j. v piatok o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Plnenie uznesení
  4. Zrušenie uznesenia č. U/24/2023
  5. Záverečný účet Obce Lúka za rok 2022 – oprava a schválenie 
  6. Interpelácie poslancov
  7. Diskusia 
  8. Záver

Žiadam poslancov...

Viac...Pozvánka na mimoriadne OZ 30.6.2023

Obec Lúka, Obecný úrad č. 205, 916 33  Lúka

OcÚ L 2023/1-013                                                                                         Lúka, 26.6.2023

Oznam pre verejnosť

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 o územnom...

Viac...Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Lúka v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

Our website is protected by DMC Firewall!