Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

Úradná a informačná tabuľa obce Lúka - OZNAMY

Viac...Poďakovanie

Náš program osláv výročí sa vyčerpal. Je čas poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv a postarali sa o ich zdarný priebeh. Sú to v prvom rade pracovníci obce a poslanci obecného zastupiteľstva, ďalej členovia organizácie JDS ZO, Poľovnícky spolok, ale i žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ, ktorí vyzdobili naše ulice.
Ďakujem našim obetavým ženám, ktoré napiekli (dobrôtky ) pre účastníkov osláv, všetkým ktorí si upratali predzáhradky a priľahlé cesty, pripravili výzdobu kostola a plnili ďalšie úlohy a tým prispeli k vydarenej oslave.
Ďakujem sponzorom, ktorí prispeli materiálne alebo finančne, a tak nám umožnili zvládnuť túto významnú udalosť v obci.
Veľké ďakujem všetkým vystupujúcim a ich vedúcim, ktorí sa postarali o našu dobrú...

Viac...Poďakovanie

Viac... Lúčanský guláš

Dňa 28.8.2021 sa v našej obci Lúka konal 6. Ročník súťaže vo varení guláša pod tradičnom názvom Lúčanský guláš.

Viac...WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým...

Viac...WIFI PRE TEBA

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

Our website is protected by DMC Firewall!