Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

Úradná a informačná tabuľa obce Lúka - OZNAMY

Viac...Rozvoj energetických služieb v obci Lúka

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Rozvoj energetických služieb v obci

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 6763,24 €

Riadiaci orgán: https://www.op-kzp.sk/

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov (budova bývalých Technických služieb na ulici Klčové 109/34) nebude fungovať a nebude ani vybavovať žiadnych klientov v termíne od 17.01.2022 do 31.01.2022.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

K DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ  PRE  ROK  2022 

 

      Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roka 2021 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, alebo u neho nastali zmeny (čiastkové daňové priznanie) napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, búracie povolenie, ukončenie stavby (nadstavby) kolaudačným rozhodnutím, alebo nastala zmena účelu užívania stavby. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

      Obec Lúka je príslušným správcom dane nehnuteľností pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Lúka.

      Priznanie k dani z...

Viac...OZNAM K  PODÁVANIU  DAŇOVÝCH  PRIZNANÍ  

Viac...Automatický externý defibrilátor (AED)

Dnes bol v našej obci uvedený do prevádzky nový automatický externý defibrilátor (AED) ZOLL PLUS.
AED je bezpečný a jednoduchý zdravotnícky prístroj, ktorý vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu. Je schopný bezchybne automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca, prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to vhodné, odporučí podanie elektrického výboja.
Prístroj obec dostala od darcu, ktorý si praje zostať v anonymite. Za prístroj mu srdečne ĎAKUJEME. Defibrilátor je umiestnený na budove obecného úradu v Lúke, vedľa vchodu a je pod dohľadom kamerového systému s alarmom. Široká verejnosť môže použiť tento prístroj pre záchranu človeka v prípade...

Viac...Automatický externý defibrilátor (AED)

Viac...WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým...

Viac...WIFI PRE TEBA

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd