Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

OZNAMY (Elektronická úradná tabuľa + Aktuality)

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Lúka pozýva všetkých občanov obcí Lúka a Modrovka na ADVENTNÉ PODUJATIA v domčeku s.č. 130 v obci Lúka:

 

Nedeľa 3.12.2023 14:00 hod.

Stretnutie pri kríži na Kaplni

 

Utorok 5.12.2023 14:00 - 17:00 hod.

Mikulášske posedenie občanov v domčeku s.č. 130

 

Sobota 9.12.2023 - Nedeľa 10.12.2023 14:00-17:00 hod.

Výstava a predaj vianočných dekorácií v domčeku s.č. 130

 

Sobota 16.12.2023 - Nedeľa 17.12.2023 14:00-17:00 hod.

Výstava a predaj vianočného pečiva, prípitok s punčom

 

Všetci ste srdečne vítaní

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (adventné akcie.pdf)Adventné podujatia december 2023383 kB

Obec Lúka všetkých srdečne pozýva na privítanie Mikuláša v stredu 6.12.2023 o 16:00 hod. pred miestnym kostolom Sedembolestnej Panny Márie.

 

Program:

16:00 príchod Mikuláša

16:15 vystúpenie detí materskej školy

16:30-18:00 vozenie detičiek na koči ťahaným poníkmi

 

Bude pripravené aj malé občerstvenie a sladkosti pre detičky. 

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (Mikuláš 6.12.2023.pdf)Mikuláš 6.12.2023300 kB

Obec Lúka

Oznamuje, že v piatok dňa 1.12.2023

od 10.00 hod. do 12.00 hod.

bude uzatvorená miestna komunikácia tzv. Horný koniec od domu s. č. 76 až po vodný zdroj

z dôvodu prebiehajúcich prác na rodinnom dome s. č. 3.

Ďakujeme za pochopenie.

Spoločnosť Lombard s.r.o. oboznamuje, že podomoví predajcovia tvrdia, že sú zástupcovia rôznych telekomunikačných operátorov, ktorí navrhujú zmenu poskytovateľa, sľubujú zavedenie optického pripojenia, ale bez optického káblu, a lákajú na výhodné ceny.

 

Preto, ak chcete robiť akékoľvek zmeny alebo objednávky, tieto robte vždy len v predajných miestach reálnych operátorov.

Ďakujeme za pochopenie.

Obec Lúka

Oznamuje, že v pondelok

dňa 20.11.2023 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

bude uzatvorená miestna komunikácia tzv. Horný koniec od domu s. č. 76 až po vodný zdroj

z dôvodu prebiehajúcich prác na rodinnom dome s. č. 3.

Ďakujeme za pochopenie.

Starosta Obce Lúka, Vladimír Vöröš

Pozvánka

            V zmysle § 13 zákona č. 369/21990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2023 t. j. v stredu o 18:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka s týmto programom:

 • Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a vyhotoviteľa zvukového záznamu
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Plnenie uznesení
 • Čerpanie rozpočtu za 3. kvartál 2023
 • Zvýšenie príspevku Obce Lúka na originálne kompetencie – financovanie MŠ a ŠJ
 • Info ohľadne odstránenia výhrad uvedených v Záverečnom účte Obce Lúka za...

Viac...Pozvánka na OZ 15.11.2023

Obec Lúka

VÝZVA

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a oklieštenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2024.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike...

Viac...Výzva - ZS Dis - odstránenie stromov a konárov

Obec Lúka

OZNAMUJE

od 30.10.2023 pondelok do 2.11.2023 štvrtok

počas stránkových hodín sa uskutoční

ZBER ELEKTROODPADU

 • všetky domáce elektrospotrebiče ako chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie, ...
 • oleje a obaly zo starých farieb, iba v nepriepustných obaloch – kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu!!!

Odpad je potrebné doviesť individuálne do dvora Obecného úradu Obce Lúka.

Občania, ktorí nemajú možnosť priviesť odpad individuálne, môžu kontaktovať Obecný úrad na čísle  033 77 305 66 a 0911 964 245 alebo Starostu Obce Lúka...

Viac...Zber elektroodpadu 30.10.2023 - 2.11.2023

Úcta k starším

Milí naši seniori....

Október je mesiac úcty k starším, mesiac, počas ktorého si pripomíname, že medzi nami žijú vzácni ľudia, mnohokrát veľmi nenápadní, no o to vzácnejší, ktorí si zasluhujú našu každodennú pozornosť a úctu. Je úctou k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám mladším žilo lepšie. Úctou k tým, ktorí každý deň rozdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými svoje deti. Je úctou ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Ste to Vy, milí naši seniori, naše prababičky, babičky, staré mamky, starké, ale aj naši pradedkovia, dedkovia, starí ockovia, starkí. Každý malý chlapec bude raz otcom a dedkom. Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko, píše...

Viac...Október, mesiac úcty k starším

Obec Lúka

 OZNAMUJE ZÁMER

že sa budú vykonávať stavebné práce – výmena okien, vonkajších parapetov a vchodových dverí na budove šatne MŠK Lúka, s. č. 132 v k. ú Lúka, vo výlučnom vlastníctve Obce Lúka.

 

Rozsah stavebných prác:

 • demontáž pôvodných drevených okien a vonkajších parapetov v počte 12 ks;
 • demontáž pôvodných drevených vchodových dverí v počte 2 ks;
 • demontáž pôvodných plastových vchodových dverí v počte 1 ks;
 • výroba a montáž nových plastových okien bielej farby v kombinácii s čírim sklom - trojsklo a vonkajších parapetov plechových bielej farby – šírka 35 cm v počte 12 ks;
 • výroba a montáž nových plastových vchodových dverí bielej farby v kombinácii s matným mliečnym sklom - trojsklo v počte 3...

Viac...Zámer - stavebné práce - výmena okien, vonkajších parapwetov a vchodových dverí na budove šatne MŠK Lúka

Návštevníci Výstavy tekvíc v areáli domčeka s. č. 130 mali v dňoch 14.-15.10.2023 pekný zážitok. Okrem slnečného počasia im úsmev na perách vyčarili aj rôznorodé tekvice a iné plochy našej zeme s nádychom jesene. Výstavu pripravili seniori JSD Lúka.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave.

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr