Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

Obec Lúka a Predstavenstvo PDP Tematín v spolupráci s našimi občanmi pripravili 8. 10. 2022 spoločenskú akciu v ktorej sa spojilo viac udalostí:

  •  Poďakovanie za úrodu – je jeseň, čas keď zberáme plody našej práce. S jeseňou je spojená aj každoročná výstava sypaných obrazov v interiéri kostola a aranžmány plodov z našich záhrad. Vo sv. omši sme poďakovali  nášmu P. Bohu, že počas roka požehnával našu námahu. Za pripravenú výstavu plodov a krásne sypané obrazy, ktorých témou v tomto roku boli patróni poľnohospodárov a chovateľov, ďakujeme našim obetavým ženám, ktoré túto krásu vytvorili.
  • Ďalšou, nie menej významnou udalosťou bola  prezentácia  knihy o našej obci Dejiny obce Lúka. Patrí ku kultúre národa poznať svoju minulosť, nielen tú národnú ale aj miestnu, a preto sa vedenie obce rozhodlo, že vydá monografiu, ktorá by komplexne zdokumentovala dejiny našej obce od jej vzniku až po súčasnosť.  Hlavným autorom knihy je pán PhDr. Martin Lacko, PhD. a kolektív ďalších autorov. Pánovi Lackovi patrí veľká vďaka za jeho nielen autorskú prácu, ale aj za jeho koordinačnú činnosť pri vydaní knihy. Knihu vytlačil Spolok Slovákov v Poľsku - Krakov. Prezentácie sa zúčastnili aj ostatní autori knihy.
  • Treťou časťou tejto akcie bola Súťaž o naj lúčanské jablko. Do súťaže naši občania dali 60 druhov jabĺk a prítomní návštevníci vyhodnotili 5 naj lúčanských jabĺk. Hodnotné ceny do súťaže venovalo Predstavenstvo PDP Tematín a obec Lúka.
  • Žiaci ZŠ s MŠ si pripravili pre prítomných kultúrny program, zahrala DH Modrovanka.
  • Za prípravu  a pomoc pri organizovaní tejto akcie ďakujeme: všetkým našim občanom, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizácii, PDP Tematín, pani učiteľkám za prípravu programu, žiakom za vystúpenie. 

Our website is protected by DMC Firewall!