Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Dňa 14.10.2022 obec zorganizovala v školskej jedálni stretnutie starších občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. ZŠ s MŠ Lúka pripravili pre účastníkov pekný kultúrny program, zameraný k úcte k starším. Po skončení kultúrneho programu sa pozvaným občanom prihovoril starosta obce a poďakoval im za ich celoživotnú prácu v prospech obce a svojich najbližších. Počas večere obec odovzdala prítomným malý darček (baterku) a pri odchode červenú ružu. Na dobrú náladu hrala kapela M Melodik z Modrovej. Chutnú večeru pripravili pracovníčky školskej jedálne. Na vydarenom podujatí si účastníci z chuti zaspievali aj zatancovali.

Všetkým starším občanom starosta obce poprial veľa zdravia a bystrú myseľ.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii tohto posedenia.