Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Novoročný príhovor

Pekný deň, vážení občania,

prihováram sa k Vám milí naši občania v tento slávnostný deň, prvý deň v roku 2023, ktorý je aj dňom 30.teho výročia samostatnosti Slovenskej republiky. V prvom rade ďakujem za vyslovenie dôvery v komunálnych voľbách konaných 28. októbra minulého roku na post Starostu Obce Lúka. je to pre mňa pocta a na druhej strane veľký záväzok.

Ako prvé sa bolo treba zoznámiť zo staronovým prostredím obecného úradu.

Som presvedčený, že v našej obci je veľa dobrých, slušných, múdrych, čestných, spravodlivých, úprimných občanov, ktorým ďakujem za akúkoľvek pomoc pri napĺňaní obecných cieľov, za starostlivosť o svoje rodiny. Poďakovanie patrí všetkým spoločenským organizáciám v obci, ich predsedom, ako aj členom, ktorí sa po celý minulý rok snažili aktívne zapájať do diania v obci. Podieľali sa na organizovaní kultúrnych, spoločenských, športových i cirkevných podujatí, ako aj pri čistení miestnych komunikácií a zveľaďovaní obecných budov. Ďakujem vedeniu Základnej školy s materskou školou, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, pracovníkom obce a poslancom obecného zastupiteľstva za ich aktívnu prácu počas celého roka. Poďakovanie za spoluprácu patrí podnikom, firmám a podnikateľským subjektom v našej obci.

Ako to na začiatku nového roka býva, väčšina z nás si dáva nové predsavzatia. Mení sni, túžby, názory, požiadavky na život. Je niekedy ťažké odhadnúť, čo nás v tejto náročnej dobe ešte čaká.

Čo čaká Obec Lúka v roku 2023 z pohľadu rozvoja a jej činnosti? Chod Obce Lúka, čo sa týka administratívy, údržby a všetkých obecných činností je a bude vykonávaný podľa zákona o obecnom zriadení tak, aby bol občan spokojný a cítil, že sme tu pre neho. Prioritou je i naďalej rozšírenie kanalizačnej siete a výstavba čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia verených budov ako je materská školy, kuchyňa, jedáleň, telocvičňa, šatne v športovom areáli, etnologické múzeum, dom smútku a budova obecného úradu.

Je nám všetkým známe, že na uvedené projekty musíme vypracovať žiadosti a požiadať o nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie alebo štátnych finančných zdrojov. Položením kanalizačných rúr by sme zároveň opravili i miestne komunikácie. Taktiež postupne napĺňať aj body volebného programu, ktorý ste obdržali v predvolebnej kampani.

Zároveň Vás chcem povzbudiť. Snažme sa byť lepšími, jeden k druhému tolerantnejší, lebo len tak môže byť Nový rok 2023 rokom lepším. Dajme najavo, že slušnosť nie je slabosť. Slušnosť musí byť znova počuť v každodennom živote aj na internete a sociálnych sieťach. Zveľaďujme a rozvíjajme našu obec v každom smere v prospech nás všetkých.

Prijmite prosím do nového roku moje úprimné želanie lásky, porozumenia a priateľstva, ktoré nás robia ľuďmi a ktoré dokážu človeka priniesť aj cez najťažšie chvíle.

Želám Vám zdravie a vnútornú silu pre každodenné, ale aj väčšie skúšky, ktoré musí každý z nás prekonať. Prajem Vám, aby ste si pri tom uchovali svoju vieru v ľudskosť, nádej, že veci spolu zvládneme. Prajem Vám všetkým šťastný, veselý, pokojný Nový rok 2023.

                                                                                     Vladimír Vöröš

                                                                                   Starosta Obce Lúka