Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

OZNAM

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, zvoláva

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lúka

dňa 20.06.2023 t. j. v utorok o 16:00 v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Lúka.

Predmetom ustanovujúceho zhromaždenia bude:

  • oboznámenie účastníkov s cieľmi pozemkových úprav v k. ú. Lúka;
  • oboznámenie účastníkov s časovým harmonogramom prác a etáp pozemkových úprav v k. ú. Lúka;
  • voľba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav a odborných sekcií združenia pozemkových úprav;
  • schválenie stanov združenia;
  • rôzne.