Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Obec Lúka OZNAMUJE

vystavené rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2024 v sadzbách 24,- eur/osoba resp. 128,- eur/nálepka.

Predmetné rozhodnutia si môžete prísť prevziať osobne na Obecný úrad Obce Lúka do podateľne, k JUDr. Zervanovej počas úradných hodín.

Poplatok môžete zaplatiť v hotovosti priamo do pokladne Obecného úradu Obce Lúka alebo bezhotovostným prevodom (údaje sú uvedené v príslušnom rozhodnutí).

Po uhradení poplatku Vám JUDr. Zervanová odovzdá príslušný počet žetónov resp. nálepku.