Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Oznam

Vážení občania, v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie porastov, zakladanie ohňov v prírode, ale aj spaľovanie organického odpadu na hromadách. Svojou nezodpovednosťou niektorí občania ohrozujú naše spoločné lesné bohatstvo. Vypaľovanie suchých porastov je zakázané, ale každoročne sa tento jav opakuje, a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania:

  • Nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • Nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • Na kladenie ohňa v prírode využívajte len miesta na to určené napr. ohniská, ktoré pri odchode dôkladne uhaste!
  • Nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 EUR!

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým, a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.