Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru

Obec Lúka, v zastúpení starostom obce Ing. Mariánom Ha lu z o m, 916 33 Obecný úrad Lúka č. 205

V Lúke dňa 26. 10. 2020

Oznam pre verejnosť

 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 5  Územného plánu obce  Lúka  v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov

 

Obec Lúka  ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácieoznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu obce Lúka podľa § 22 stavebného zákona

Rozvoj obce sa doteraz riadil územnoplánovacou dokumentáciou, vypracovanou v roku  1996, s ostatnou aktualizáciou...

Viac...

  zmos logo                   zmo logo                 ROP                 gdpr 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd