Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Voľba poštou

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a:

- nemá trvalý pobyt ba území Slovenskej republiky;

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9.8.2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou elektronicky alebo v listinnej podobe.

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (5 - žiadosť o voľbu poštou.pdf)žiadosť o voľbu poštou67 kB