Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

1. novembra 2022  na miestnom cintoríne Vdp, Peter Cibira požehnal obnovený hlavný kríž.  Na mieste pôvodného kríža, ktorý bol schátralý,  bol osadený nový kríž na pôvodnom podstavci, ktorý je zhotovený z pieskovca. Na pôvodnú sochu  Krista bolo nanesené zlato. Pán farár v príhovore poďakoval pánu starostovi a poslancom OZ, že sa podujali na rekonštrukciu kríža na cintoríne. Zhotoviteľom kríža bol pán Hubinský.

Starostom obce s počtom hlasov 227 sa stal pán Vladimír Vöröš.

 Mgr. Marianna Štipanitzová získala 217 hlasov

1. Filip Folajtár 41hlasov

2. Zuzana Fulková 160 hlasov

3. Peter Gajdošech 191 hlasov

4. Ján Galbavý 119 hlasov

5. Michal Godál 146 hlasov

6. Miroslava Ivanovská 120

7. Miroslav Jánošík 162 hlasov

8. Roman Jurík 133 hlasov

9. Oliver Kačina 162 hlasov

10. Mária Kaducová 156 hlasov

11. Martin Klučovský 74 hlasov

12.Natália Kraváriková 82 hlasov

13.Zuzana Kubicová 68 hlasov

14.Simona Praženková 96 hlasov

15.Jakub Rendvanský 75 hlasov

16. Patrik Šnábel 51 hlasov

17. Pavol Šprlák-Zmora 137 hlasov

18.Jana Uramová 28...

Viac...

Dňa 14.10.2022 obec zorganizovala v školskej jedálni stretnutie starších občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. ZŠ s MŠ Lúka pripravili pre účastníkov pekný kultúrny program, zameraný k úcte k starším. Po skončení kultúrneho programu sa pozvaným občanom prihovoril starosta obce a poďakoval im za ich celoživotnú prácu v prospech obce a svojich najbližších. Počas večere obec odovzdala prítomným malý darček (baterku) a pri odchode červenú ružu. Na dobrú náladu hrala kapela M Melodik z Modrovej. Chutnú večeru pripravili pracovníčky školskej jedálne. Na vydarenom podujatí si účastníci z chuti zaspievali aj zatancovali.

Všetkým starším občanom starosta obce poprial veľa zdravia a bystrú myseľ.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí...

Viac...

Obec Lúka a Predstavenstvo PDP Tematín v spolupráci s našimi občanmi pripravili 8. 10. 2022 spoločenskú akciu v ktorej sa spojilo viac udalostí:

  •  Poďakovanie za úrodu – je jeseň, čas keď zberáme plody našej práce. S jeseňou je spojená aj každoročná výstava sypaných obrazov v interiéri kostola a aranžmány plodov z našich záhrad. Vo sv. omši sme poďakovali  nášmu P. Bohu, že počas roka požehnával našu námahu. Za pripravenú výstavu plodov a krásne sypané obrazy, ktorých témou v tomto roku boli patróni poľnohospodárov a chovateľov, ďakujeme našim obetavým ženám, ktoré túto krásu vytvorili.
  • Ďalšou, nie menej významnou udalosťou bola  prezentácia  knihy o našej obci Dejiny obce Lúka. Patrí ku...

Viac...

Viac...

Petíciu proti zrušeniu zastávok rýchlikov v Piešťanoch a Leopoldove môžete podpísať v COOP Jednota Lúka a na Obecnom úrade Lúka. ✍️
Ak sa Vám nedá osobne podpísať, petíciu je možné podporiť aj online TU.

Viac...

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým...

Viac...