Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Obec Lúka v spolupráci s Jednotou dôchodcov a DHZ Lúka

organizuje dňa 1.9.2023 t. j. v piatok v areáli futbalového ihriska Obce Lúka

súťaž vo varení gulášu s vyhodnotením o 16:00 hod..

Od 15:00 hod. bude na počúvanie hrať Kysucká vrchárska heligonka.

Pre menšie i väčšie deti bude pripravený skákací hrad a maľovanie na tvár.

O 18:00 hod. bude posedenie pri Vatre zvrchovanosti. Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie v podobe špekáčikov na opekanie, moravské koláčiky a pagáčiky.

 

Tešíme sa Vašu účasť.

Jednota dôchodcov Lúka

 Zájazd do Bratislavy, návšteva priestorov Národnej rady SR

Jednota dôchodcov Lúka organizuje v piatok dňa 8.9.2023 zájazd do Bratislavy s návštevou priestorov Národnej rady SR a spoločným obedom. Odchod autobusu bude o 8:15 hod. spred obchodu COOP Jednota. Záujemcovia o zájazd, prosím o nahlásenie na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Obecný úrad Lúka v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska a Dobrovoľným hasičským zborom v Lúke Vás všetkých pozývajú na slávnostné otvorenie Domčeka s. č. 130, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. augusta 2023 o 16:30 hod. pod záštitou podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Michala Barteka. V kultúrnom programe bude účinkovať dychová hudba Bučkovanka a pre prítomných bude pripravené občerstvenie.

Vladimír Vöröš

Starosta Obce Lúka

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (4 - otvorenie domčeka.pdf)otvorenie domčeka s. č. 130291 kB

Touto cestou by som Vás ako Starosta Obce Lúka chcel oboznámiť, že na miestnom cintoríne sme osadili novú nádrž na vodu, čím sme umožnili bližší prístup k vode - horný cintorín. Taktiež sme rozmiestnili nádoby na triedenie cintorínskeho odpadu - žltý 3zber (plasty, ľahké kovy, tetra-paky) a zelený (sklo).

Obec Lúka v spolupráci s Jednotou dôchodcov organizuje dňa 29.7.2023 t. j. v sobotu o 9:00 hod.

upratovanie Domčeka a čistenie dvora, súpisné číslo 130,

kde sa v budúcnosti plánuje zariadiť Pamätná izba.

Taktiež žiadame majiteľov starožitných predmetov a nábytku,

ktorí by ich chceli darovať do Pamätnej izby,

aby ich priniesli

dňa 29.7.2023 t. j. v sobotu do Domčeka, súpisné číslo 130,

v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Obec Lúka

OZNAMUJE

že v dňoch 3.7. - 4.7.2023

t. j. pondelok a utorok

MUDr. František Jaroš

všeobecná ambulancia pre dospelých, zdravotné stredisko Hôrka nad Váhom

nebude ordinovať.

Zastupovanie:

Zdravotné stredisko Modrová,  MUDr. Šmídová.

Ďakujeme za pochopenie.

Obec Lúka OZNAMUJE,

že dňa 23.6.2023 v piatok sa

v čase od 15:35 hod. do 15:50 hod. pred miestnym odchodom COOP Jednota Lúka uskutoční zber – výkup papiera, výmenou za hygienické výrobky.

  •  Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitových vreckách či krabiciach.
  • Balíky nesmú obsahovať kartóny.
  • Z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.

Trichológia pre zdravé vlasy a pokožku

18.6.2023

Hotel Park Piešťany / 16:00 - 18:00 / vstup zdarma

Vysvetlia Vám problémy s pokožkou a vlasmi, poradia účinné postupy na zlepšenie stavu

- príčiny a druhy padania vlasov

- prečo mám mastné vlasy

- ako vyliečiť seboreu a lupiny

- prípravky na doma

- trichologická konzultácia

- procedúra organickou rašelinou

 

Event povedie hlavná trichologička Kapyderm Monika Kováčová.

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (56 - plagát KapyDeň s Kapyderm.pdf)Plagát Kapydeň s Kapyderm322 kB

OZNAM

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, zvoláva

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lúka

dňa 20.06.2023 t. j. v utorok o 16:00 v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Lúka.

Predmetom ustanovujúceho zhromaždenia bude:

  • oboznámenie účastníkov s cieľmi pozemkových úprav v k. ú. Lúka;
  • oboznámenie účastníkov s časovým harmonogramom prác a etáp pozemkových úprav v k. ú. Lúka;
  • voľba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav a odborných sekcií združenia pozemkových úprav;
  • schválenie stanov združenia;
  • rôzne.

Kresťanské spoločenstvo v spolupráci s obcou Lúka a s dobrovoľnými organizáciami obce Lúka Vás srdečne pozývajú na 5. ročník súťaže o najkrajšiu ružu dopestovanú v našich záhradách, ktorá sa bude konať dňa 10.júna 2023 od 15:00 hod.  v učebni miestneho kostola. 

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (Luka plna kvetov plagat.pdf)Lúka plná kvetov461 kB

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť. Vážení zákazníci pošta Hrádok nad Váhom bude v dňoch od 06.06.2023 - 09.06.2023 z prevádzkových príčin otvorená od 08:00 - 11:00 hod. Najbližšia otvorená pošta Nové Mesto nad Váhom 1 od 7:00 - 18:00 hod. 

Obec Lúka OZNAMUJE mimoriadnu zmenu ordinačných hodín všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Martina Šmídová a to v pondelok 05.06.2023 bude pani doktorka ordinovať v Obci Modrová v čase od 7,00 – 15,00 v utorok 06.06.2023 bude pani doktorka ordinovať v Obci Modrová v čase od 7,00 – 14,00 v stredu 07.06.2023 bude pani doktorka ordinovať v Obci Modrová v čase od 7,00 – 14,00 vo štvrtok 08.06.2023 bude pani doktorka ordinovať v Obci Modrová v čase od 7,30 – 17,00 v piatok 09.06.2023 bude pani doktorka ordinovať v Obci Modrová v čase od 7,00 – 13,00 Ďakujeme za pochopenie.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v stredu dňa 31. mája 2023 nás navždy opustil pán Stanislav Richter vo veku 81 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok dňa 5. júna 2023 o 12:30 hod. na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

Česť jeho pamiatke!

LESY Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Považie

oznamuje,

že v priebehu celého roka ponúka na predaj palivové drevo pre fyzické osoby v sortimentoch:

palivové drevo ihličnaté a listnaté v dĺžkach do 2m,

zvyšky po manipulácii ihličnaté a listnaté,

vlákninu ihličnatú a listnatú v dĺžkach 2-4m.

V prípade záujmu resp. bližších informácií môžete kontaktovať miestne príslušné expedičné sklady a lesné správy.

Cenník dreva a kontakty sú prístupné na www.lesy.sk.

Hydinárska farma prijíma objednávky na

7 mesačné nosnice,

4 týždňové kačky,

15 týždňové morky o váhe 6kg a

1 ročné sliepky.

Cena za kus je od 4,90 €.

 Dovoz sa uskutoční vo štvrtok 1.6.2023 až do domu objednávateľovi.

Objednávky na čísle 0940 049 578.