Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

Obec Lúka oznamuje, že

farnosť Hrádok poriada púť na horu Butkov

dňa 17.6.2023 t.j. sobotu

pri príležitosti stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej.

Autobus bude pristavený na autobusovej zástavke pred miestnymi potravinami o 8:00 hod..

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t. č. 0905 244 933 alebo v kostole v Lúke do dňa 4.6.2023 vrátane.

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor oznamuje občanom, že

dňa 24.5.2023 t.j. streda

od 8:00 hod. do 14:00 hod..

budú výpadky vody v celej obci Lúka

z dôvodu údržby regulačnej stanice.

Ďakujeme za pochopenie

Obec Lúka oznamuje účastníkom zájazdu Brezová pod Bradlom,

že dňa 23.5.2023 t.j. zajtra o 8:00 hod.

bude pristavený na autobusovej zástavke pred miestnymi potravinami autobus.

Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor oznamuje občanom, že z dôvodu údržby regulačnej stanice, budú výpadky vody v hornej časti obce Lúka od rodinného domu pána Milana Mikuličku po vodný zdroj dňa 23.5.2023 t.j. zajtra od 8:00 hod. do 14:00 hod.. Ďakujeme za pochopenie

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v nedeľu dňa 14.5.2023 nás navždy opustila naša spoluobčianka, mamička, babička, prababička, krstná mama, sestra, svokra, teta a kamarátka, Anna Mikuličková vo veku nedožitých 86. rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok dňa 18.5.2023 o 15:00 hod. podľa evanjelického obradu na miestnom cintoríne.

Česť jej pamiatke!

Obec Lúka

 OZNAMUJE ZÁMER

že sa budú vykonávať stavebné úpravy – spevnené plochy o celkovej výmere 47,325 m2 a vybudovanie schodov v rozsahu 2 m2 na pozemku parcelné číslo 741/1 v k. ú Lúka pri stavbe – etnologické múzeum s. č. 130, vo výlučnom vlastníctve Obce Lúka.

 

Rozsah stavebných úprav:

  • odstránenie pôvodného betónového podkladu 17,55 x 1 m;
  • vykonanie nevyhnutných výkopových prác;
  • príprava terénu pod zámkovú dlažbu;
  • osadenie obrubníkov o dĺžke 30,55 m;
  • úprava podkladu kamenivom;
  • položenie zámkovej dlažby;
  • konečná úprava pozemku.

 

Cenové ponuky je možné predkladať osobne do podateľne Obecného úradu Obce Lúka počas úradných hodín alebo formou e-mailu na...

Viac...

Obec Lúka OZNAMUJE

že dňa 13.5.2023 t. j. v sobotu

od 10:30 do 11:30 hod.

MVDr. Pavel Antal, veterinárny lekár,

bude pred miestnymi potravinami

očkovať psov proti besnote.

Cena 1 vakcíny 10,- EUR.

Lesná spoločnosť Lúka, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim členom, že dňa 06.05.2023 t.j. v sobotu o 14:00 sa v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Lúka uskutoční riadne valné zhromaždenie členov Lesnej spoločnosti.

Prezentácia začína o 13:00 a pripravené je aj chutné občerstvenie.

Obec Lúka

OZNAMUJE

že dňa 5.5.2023

t. j. v piatok

MUDr. František Jaroš

všeobecná ambulancia pre dospelých zdravotné stredisko Hôrka nad Váhom

nebude ordinovať.

Zastupovanie:

LSPP Nové Mesto nad Váhom.

 Ďakujeme za pochopenie.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 29.4.2023 nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Mária Turáková vo veku 91. rokov.

Zádušná svätá omša za zosnulú bude dnes dňa 3.5.2023 o 14:30 hod. v kostole v Lúke. Posledná rozlúčka so zosnulou bude následne po zádušnej omši na cintoríne.

Česť jej pamiatke!

Obec Lúka vás pozýva dňa 29. apríla 2023 v sobotu o 17:00 hod. na tradičné stavanie mája na námestí pri miestnym potravinách.

Do tanca a počúvania vám bude hrať hudobná skupina M. Melodic. Občerstvenie bude pre vás pripravené.

Tešíme sa na vašu účasť.

Prílohy na stiahnutie:
Stiahnuť tento súbor (2 - stavanie mája.pdf)stavanie mája284 kB

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dnes dňa 21.4.2023 nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Anna Krajčiová vo veku 90. rokov.

Zádušná svätá omša za zosnulú sa uskutoční v pondelok dňa 24.4.2023 o 15:00 hod. v kostole v Lúke. Posledná rozlúčka so zosnulou bude následne po zádušnej omši na cintoríne.

Česť jej pamiatke!

Optika Anpek Banská Bystrica dňa 25.4.2023 od 14:45 hod. do 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Obce Lúka ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich na porovnanie so sebou.

Obec Lúka  OZNAMUJE

že dňa

21.4.2023

MUDr. František Jaroš

všeobecná ambulancia pre dospelých zdravotné stredisko Hôrka nad Váhom

nebude ordinovať.

Zastupovanie:

MUDr. Lenka Benáková

ambulancia praktického lekára pre dospelých

v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. ambulancia v Obci Beckov,

916 38  Beckov 232, kontakt: 032 7777 350.

 

Ďakujeme za pochopenie.