Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru
Viac...

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Rozvoj energetických služieb v obci

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 6763,24 €

Riadiaci orgán: https://www.op-kzp.sk/

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov (budova bývalých Technických služieb na ulici Klčové 109/34) nebude fungovať a nebude ani vybavovať žiadnych klientov v termíne od 17.01.2022 do 31.01.2022.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

K DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ  PRE  ROK  2022 

 

      Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roka 2021 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, alebo u neho nastali zmeny (čiastkové daňové priznanie) napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, búracie povolenie, ukončenie stavby (nadstavby) kolaudačným rozhodnutím, alebo nastala zmena účelu užívania stavby. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre výpočet dane.

      Obec Lúka je príslušným správcom dane nehnuteľností pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Lúka.

      Priznanie k dani z...

Viac...

Viac...

Dnes bol v našej obci uvedený do prevádzky nový automatický externý defibrilátor (AED) ZOLL PLUS.
AED je bezpečný a jednoduchý zdravotnícky prístroj, ktorý vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi podľa naprogramovaného protokolu. Je schopný bezchybne automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca, prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to vhodné, odporučí podanie elektrického výboja.
Prístroj obec dostala od darcu, ktorý si praje zostať v anonymite. Za prístroj mu srdečne ĎAKUJEME. Defibrilátor je umiestnený na budove obecného úradu v Lúke, vedľa vchodu a je pod dohľadom kamerového systému s alarmom. Široká verejnosť môže použiť tento prístroj pre záchranu človeka v prípade...

Viac...

Viac...

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým...

Viac...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd