Obec Lúka

Oficiálna web stránka obce

Dnes je , meniny oslavuje

skenfrdehuru
Viac...

Náš program osláv výročí sa vyčerpal. Je čas poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv a postarali sa o ich zdarný priebeh. Sú to v prvom rade pracovníci obce a poslanci obecného zastupiteľstva, ďalej členovia organizácie JDS ZO, Poľovnícky spolok, ale i žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ, ktorí vyzdobili naše ulice.
Ďakujem našim obetavým ženám, ktoré napiekli (dobrôtky ) pre účastníkov osláv, všetkým ktorí si upratali predzáhradky a priľahlé cesty, pripravili výzdobu kostola a plnili ďalšie úlohy a tým prispeli k vydarenej oslave.
Ďakujem sponzorom, ktorí prispeli materiálne alebo finančne, a tak nám umožnili zvládnuť túto významnú udalosť v obci.
Veľké ďakujem všetkým vystupujúcim a ich vedúcim, ktorí sa postarali o našu dobrú...

Viac...

Viac...

Dňa 28.8.2021 sa v našej obci Lúka konal 6. Ročník súťaže vo varení guláša pod tradičnom názvom Lúčanský guláš.

Viac...

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Lúka, Č. 205, 916 33 Lúka

Miesto realizácie: Obec Lúka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým...

Viac...

Our website is protected by DMC Firewall!